menu button
سبد خرید شما

محصولات فرهنگی

گفت‌وگوهای می‌شه و نمی‌شه

گفت‌وگوهای می‌شه و نمی‌شه

هر وقت می‌خواهیم کاری را شروع کنیم یا تصمیمی بگیریم همیشه دو نفر به نمایندگی از دو تفکر به ظاهر متضاد مقابلمان ظاهر می گردند. یکی از آن‌ها ما را ناامید میسازد و با هزاران دلیل و بهانه و توجیه سعی می‌کند ما را قانع سازد که این کار شدنی نیست و آن دیگری با شوق و هیجان دائم ما را برمی‌انگیزدکه قدم پیش نهیم و کار را شروع کنیم. نام تفکر اول «نمیشه» است که از اقدام کردن می‌ترسد و نسبت به آینده و زندگی بدبین است اما نامتفکر دوم «میشه» است و «به جواب رسیدن» و موفق شدن را حتی در سخت‌ترین و ناامید‌کننده‌ترین شرایط نوید می‌دهد. در این کتاب به مبانی فکری و دیدگاهی در شخصیت «میشه» و «نمیشه» می پردازیم و به زبان راحت و جذاب مکالمات استاد و مبتدی، گفت‌وگوهای بین دو شخصیت میشه و و «نمیشه» را دنبال می‌کنیم.


این کتاب برای آن‌هایی که به دنبال راهی برای آرام‌سازی بنیادی ذهن و روان خود هستند یک راهنمای بی‌نظیر محسوب می‌شود. شما با دستورالعمل جامع بخش انتهایی کتاب می‌توانید به راحتی هر «نمی شه» شکست خورده و ناامیدی را به یک «می‌شه» موفق و امیدوار تبدیل کنید

footer background