menu button
سبد خرید شما
 شیوانا
درس های زندگی از زبان یک پیر فرزانه
انسان خردمند و دانایی به اسم شیوانا با بیانی شیوا و پرنغز، یک شخصیت تخیلی است که داستانهای آموزنده دارد. شیوانا مخفف و کوته نوشته عبارت «شیوا سخن دانا» است کلمه «شیوا» با دو حرف آخر کلمه ی «دانا» کنار هم قرار داده شدند و نام «شیوانا» را ساختند.
درس های زندگی از زبان یک پیر فرزانه
قصه‌ها ناقص نمی‌مانند!

قصه‌ها ناقص نمی‌مانند!

hourglass 4 دقیقه مطالعه

بیشتر بخوانیم
1403/03/17
دنیا برای خوش آمدن تو نیست!

دنیا برای خوش آمدن تو نیست!

hourglass 4 دقیقه مطالعه

بیشتر بخوانیم
1403/03/03
شاید برای امروز!

شاید برای امروز!

hourglass 4 دقیقه مطالعه

بیشتر بخوانیم
1403/02/27
او به قولش عمل کرد!

او به قولش عمل کرد!

hourglass 4 دقیقه مطالعه

بیشتر بخوانیم
1403/02/23
این‌ها به‌خاطر تو نمی‌آیند!

این‌ها به‌خاطر تو نمی‌آیند!

hourglass 4 دقیقه مطالعه

بیشتر بخوانیم
1403/02/16
هرگز نمی‌توان جای کسی بود!

هرگز نمی‌توان جای کسی بود!

hourglass 4 دقیقه مطالعه

بیشتر بخوانیم
1403/02/06
هنر تبدیل! (داستان های شیوانا)

هنر تبدیل! (داستان های شیوانا)

hourglass 4 دقیقه مطالعه

بیشتر بخوانیم
1403/01/21
سگ را با خودم می‌برم

سگ را با خودم می‌برم

hourglass 4 دقیقه مطالعه

بیشتر بخوانیم
1403/01/21
همین دلیل برای من کافی است! (داستان های شیوانا)

همین دلیل برای من کافی است! (داستان های شیوانا)

hourglass 4 دقیقه مطالعه

بیشتر بخوانیم
1403/01/16
فقط درمانگر!

فقط درمانگر!

hourglass 4 دقیقه مطالعه

بیشتر بخوانیم
1401/12/27
به خاطر تو!

به خاطر تو!

hourglass 4 دقیقه مطالعه

بیشتر بخوانیم
1401/12/27
فرشتگان نقاب‌دار!

فرشتگان نقاب‌دار!

hourglass 4 دقیقه مطالعه

بیشتر بخوانیم
1401/11/30
عاشق، دیوانه نیست!

عاشق، دیوانه نیست!

hourglass 4 دقیقه مطالعه

بیشتر بخوانیم
1401/11/27
چاله هنوز هست!

چاله هنوز هست!

hourglass 4 دقیقه مطالعه

بیشتر بخوانیم
1401/11/26
جمع همه توانایی‌ها!

جمع همه توانایی‌ها!

hourglass 4 دقیقه مطالعه

بیشتر بخوانیم
1401/11/26
شیوانا؛ برق زندگی!

شیوانا؛ برق زندگی!

hourglass 4 دقیقه مطالعه

بیشتر بخوانیم
1401/11/23
به چه چیزت افتخار کنیم؟

به چه چیزت افتخار کنیم؟

hourglass 4 دقیقه مطالعه

بیشتر بخوانیم
1401/11/23
تو آنجا چه می‌کردی!؟

تو آنجا چه می‌کردی!؟

hourglass 4 دقیقه مطالعه

بیشتر بخوانیم
1401/11/23
احساس تو الزاما احساس دیگران نیست!

احساس تو الزاما احساس دیگران نیست!

hourglass 4 دقیقه مطالعه

بیشتر بخوانیم
1401/11/19
امروز چرا نه!؟

امروز چرا نه!؟

hourglass 4 دقیقه مطالعه

بیشتر بخوانیم
1401/11/19
او می‌خواهد کنار تو باشد!

او می‌خواهد کنار تو باشد!

hourglass 4 دقیقه مطالعه

بیشتر بخوانیم
1401/11/19


footer background