menu button
سبد خرید شما

محصولات فرهنگی

به من نگاه نکن از آن ها بپرس

به من نگاه نکن از آن ها بپرس

اگر شما هم به این باور رسیده‌اید که رویکردهای روان درمانی‌های انفرادی و مشاوره‌های فرد محور جواب نمی‌دهند و نیاز به رویکردی موثرتر و کارآمدتر دارید این کتاب جواب شماست. دکتر حلت در این کتاب برای حل مشکل بروز و عود و ماندگاری نشانه‌های اختلالات روانی در افرادی که از صمیم قلب می‌خواهند بیمار نباشند اما نمی‌توانند تکنیک‌هایی را آموزش می‌دهد که با تلفیق آن‌ها با فنون متعارف روان درمانی‌های فرد محور، می‌توانید سیستم پیرامونی فرد بیمار را که در بروز و تقویت و حفظ بیماری شما نقش اساسی دارد، نسبت به نقش مخرب خود آگاه سازید و برای بهبود شرایط بیمار از خود سیستم کمک بگیرید.


اگر شما هم به این باور رسیده‌اید که رویکردهای روان‌درمانی‌های انفرادی و مشاوره‌های فردمحور جواب نمی‌دهند و نیاز به رویکردی موثرتر و کارآمدتر دارید این کتاب جواب شماست

footer background