menu button
سبد خرید شما

محصولات فرهنگی

روانشناسی کوآنتومی

روانشناسی کوآنتومی

کتاب روان‌شناسی کوانتومی را می‌توان تلاشی جسورانه برای ورود به پر چالش‌ترین موضوع علمی صد سال اخیر دانست. این خود فیزیک کوانتوم بود که به حوزه‌ی روان شناسی قدم گذاشت و اندیشمندان این حوزه از علوم انسانی را رودار به واکنش کرد. در این کتاب شما ابتدا به زبان ساده با قوانین بنیادی فیزیک کوانتوم آشنا می‌شوید. راهکارهای عملی استفاده از قوانین کوانتومی برای عبور از مشکلات و اختلالات روانی ارائه می‌شود. تکنیک خلق کنترل شده‌ی واقعیت مطلوب در این کتاب به وضوح تشریح می گردد و روش های عبور از مشکلات با رویکردهای کوانتومی قابل استفاده برای همه افراد به زبان ساده تشریح می‌شود.

به جرئت می‌توان گفت که این خود فیزیک کوانتوم بود که به حوزه روانشناسی قدم گذاشت و اندیشمندان این حوزه از علوم انسانی را وادار به واکنش کرد. فیزیک کوانتوم ادعایی کرده بود که تا قبل از آن سابقه نداشت.

footer background