menu button
سبد خرید شما

محصولات فرهنگی

مقدمه‌ای بر درمان آسیب های روانی

مقدمه‌ای بر درمان آسیب های روانی

آیا راهی برای درمان سریع زخم‌های تلنبار شده از گذشته‌ها وجود ندارد؟ رویکرد درمانی EMDR را شاید بتوان بهترین توصیه برای درمان این زخم های روحی تکان دهنده یا تروماها دانست. با EMDR نیروهای شفابخش درون شما همان طور که زخم های جسم شما را درمان می‌کنند برای درمان زخمه‌ای روح و ذهن شما هم بسیج می‌شوند و در کمترین زمان قابل تصور قابلیت خود بهبودی وجود شما را فعال می‌کنند. این کتاب توانایی‌های شگرف این ابر رویکرد را آشکار می‌سازد و می‌تواند نظر روان‌شناسان و علاقه‌مندان مباحث روان‌شناسی را نسبت به این فرآیند فوق‌العاده درمانی دگرگون سازد. زمانی که این کتاب را بخوانید حسرت خواهید خورد که چرا زودتر با EMDR آشنا نشده بودید چون EMDR احساس گمشده شما برای مقابله با مشکلات و استرس های روز افزون زندگی قرن بیست و یک است.


همه دنبال راه درمانی برای زخم های روانی به جا مانده از گذشته خود هستند. رویکردهای درمانی متعدد در درمان این زخم ها و جراحت های سنگین پیچیده و دشوار و زمان‌برند. به راستی آیا راهی برای درمان سریع این همه زخم تلنبار شده از گذشته وجود دارد؟

footer background