menu button
سبد خرید شما

محصولات فرهنگی

مبانی نظریه عمل در اکنون

مبانی نظریه عمل در اکنون

در این کتاب دلایل غیر‌علمی بودن و نادرستی قانون جذب و نظریه راز به زبان ساده و قابل فهم برایتان تشریح می‌شود. بعد از خواندن این کتاب دیگر فریب هیچ قانون جذبی را نخواهید خورد. به عنوان جایگزین موثر و کارآمد برای نظریه راز  و برای پرکردن خلایی که با حذف قانون جذب در زندگی شما ایجاد می شود ما «نظریه جدید دکتر احمد حالت به نام «نظریه عمل در اکنون را به شما معرفی می‌کنیم. اگر همه راه‌ها را مقابل خود بسته می‌بینید و افکارتان به هم ریخته، هیجان‌ها و احساسات مهارنشدنی و تنش‌های جسمی بدن شما را آماج حملات و ضربات خود قرار داده است، بدانید که هنوز هم می‌توانید به آرامش و نشاط در زندگی خود دست یابید و دوباره زندگی جدیدی را برای خود بسازید


دلیل اینکه فیلم راز جواب نمی‌دهد، این نیست که شما مقصرید، بلکه دلیلش این است که نظریه راز و قانون جذب یک فریب و دروغ بیش نیست

footer background