تمام مطالب برچسب : گره ذهنی
کلوچه خوشبختی را گاز بزنید!

کلوچه خوشبختی را گاز بزنید!

دکتر مجتبی لشکر بلوکی «برنادت جیوا» کتاب معروفی دارد به نام «کلوچه خوشبختی». او می‌گوید: «هر محصول يا خدمتی از دو مولفه تشکیل شده است: کلوچه و حس خوشبختی.» منظور از کلوچه همان کالا یا چیزی است که در ویترین مغازه می‌گذارید و ارزش ثابتی دارد و بخش ملموس و مشهود ماجراست و خوشبختی، بخش ناملموس محصول یا خدمات و باعث می‌شود که ارزش محصول و خدمات شما در دل و ذهن مشتری قرار بگیرد. خوشبختی چیزی است که باعث می‌شود در افراد حس خاصی برانگیخته شود. دلیل اینکه مشتریان محصول شما را در درجه اول می‌خرند، تصوری است که از خوشبختی‌ای دارند که ناشی از خرید آن کالا یا خدمت است. کلوچه «الف» با کلوچه «ب» هیچ تفاوتی از […]