نوشته‌ها

دوران پس از کنکور

/
رقابت یک میلیون و 119 هزار نفری کنکور به پایان رسید. شما ممکن اس…

چهل چاله تا کنکور

/
  چیزی تا بزرگترین آزمون سراسری ایران یعنی کنکور سراسری …