تمام مطالب برچسب : کلسترول بد
باورهای نادرست در مورد کاهش وزن

باورهای نادرست در مورد کاهش وزن

کاملیا اخگرژند هنگامی که در اتاق مشاوره باز شد، خانمی را دیدم حدودا ۳۵-۳۶ ساله و بسیار مضطرب. او سلام کرد، با عجله روی مبل اتاق نشست و بدون اینکه نگاهی به من بیندازد، دستش را در کیفش برد و چند برگ کاغذ درآورد؛ سپس با همان نگاه مضطرب به طرف من برگشت و گفت: «من ۷-۸ سال است که تمام تلاشم را می‌کنم که وزنم کاهش یابد و در این مدت هم توصیه‌های زیادی را از دوستان و اطرافیانم شنیده‌ام. طی این مدت، گاهی وزنم کم می‌شد، اما پس از مدتی دوباره به وزن اولم یا حتی بالاتر بازمی گشتم؛ تا اینکه امروز اینجا آمدم تا شما به سوالاتم پاسخ بدهید» و بعد شروع کرد به پرسیدن سوال: «آیا […]