تمام مطالب برچسب : کتاب‌‌خوانی
چالش کتاب‌‌نخوان‌ها!

چالش کتاب‌‌نخوان‌ها!

هانیه روزبهانی هرازچندگاهی در شبکه‌های اجتماعی چالش‌های مختلفی برای کتاب‌خواندن مطرح می‌شود و تا مدتی همه پست‌ها درباره این است که چه کتاب‌هایی خوبند و چه کتاب‌هایی را اگر نخوانیم، نصف عمرمان به باد رفته است! در این سال‌ها سرانه پایین مطالعه در کشور هم سبب شده که خیلی از نهادها به تبلیغ فرهنگ کتاب‌خوانی بپردازند؛ اما این تبلیغ مصرانه برای کتاب‌خوانی که تابه‌حال نتیجه محسوسی هم از آن حاصل نشده، به‌نظر من خودش یک اشکال اساسی دارد؛ چون انگار بروید برای کسی که سیر است، تبلیغ غذاخوردن کنید. آدم گرسنه هم که نیازی به توصیه و تبلیغ ندارد و خودش هرطور شده غذایی برای خوردن پیدا می‌کند. حالا اگر سرانه مطالعه در کشور ما پایین است، یعنی هنوز این […]