نوشته‌ها

وانمود کن تا آن را خلق کنی

جکسون براون / مترجم: فاطمه سراجی
/
شجاع باش، حتی اگر واقعا شجاع نیستی، وانمود کن که هستی؛ هیچ‌کس نم…