نوشته‌ها

صید طلا در سرزمین مروارید

/
آنها جوانان زیر 21 ساله ای بودند که حدود دو سال پیش در ه…