تمام مطالب برچسب : همسرگزینی
آیا ما همسرانی شبیه پدر یا مادرمان انتخاب می‌کنیم؟

آیا ما همسرانی شبیه پدر یا مادرمان انتخاب می‌کنیم؟

دیدگاه روان‌کاوی در انتخاب همسر زینب شاهدی یکی از دیدگاه‌های بسیار جالب و در‌عین‌حال بسیار بحث‌برانگیز درباره ازدواج و انتخاب همسر، دیدگاه همسرگزینی «فرویدی» یا «روان‌کاوی» است. نظریه انتخاب همسر فروید می‌گوید: «افراد کسی را به‌عنوان همسر و شریک عاطفی خود انتخاب می‌کنند که یادآور والد جنس مخالف آن‌هاست.» نتایج بسیاری از پژوهش‌ها هم این فرضیه را تایید کرده و نشان داده است که عملا ویژگی‌های همسر افراد با والد غیرهمجنس آن‌ها همبستگی معناداری دارد و این شباهت‌ها، گاه شخصیتی و گاه نژادی یا ظاهری بوده است. در هر یک از این حالات، افراد به‌دنبال کسانی بوده‌اند که از جهتی به والد غیرهمجنس آن‌ها شباهت داشته باشد و او را برای آن‌ها تداعی کند. این بدین‌معنی است که والد جنس […]