نوشته‌ها

رازهای نقاشی کودکان

/
ثریاسادات حسینی   کاغذهای نقاشی‌شده رنگارنگی که روی دیوار و درب یخچ…

زندگی با یک جفت دست نامرئی

/
«رحیم عظیمی» از ده‌سالگی با پاهایش نگارگری می‌کند تا به همه ثابت…