تمام مطالب برچسب : نصیحت
فقط پیشنهاد کمک!

فقط پیشنهاد کمک!

شادی جهرانی در اوج بدحالي ناشي از آنفلوانزا، بايد نصيحت ديگران را هم تحمل كند كه: «خودت را به ضعيف‌بودن عادت داده‌اي و بايد به خودت تلقين كني كه دستگاه ايمني بدنت قوي است و هيچ بيماري‌اي نمي‌تواند تو را از پا بيندازد. ضعيف عمل نكن و قوي باش». بعد هم فرد نصيحت‌كننده، بدون اينكه ليواني آب يا كاسه‌اي آش به دست فرد بيمار بدهد، راهش را مي‌كشد و مي‌رود و خيالش هم راحت است كه نصيحتش را كرده و وظيفه‌اش را انجام داده است. تازه پنج روز است كه زايمان كرده و دوران نقاهت را مي‌گذراند. يكي از بستگان به ديدنش آمده و مي‌گويد: «خودت را نينداز، چون دراز‌كشيدن توي رختخواب، چيزي را درست نمي‌كند. بايد سعي كني زودتر […]