نتایج جستجو برای :
به کودک درونتان عشق بورزید!

به کودک درونتان عشق بورزید!

مهم نیست که چند سال سن دارید؛ درون شما کودکی وجود دارد که نیاز دارد تا به او عشق بورزید و تاییدش کنید. اگر زن هستید، مهم نیست که چقدر به خودتان متکی هستید؛ درون شما هنوز دختر کوچکی وجود دارد که بسیار حساس است و به کمکتان نیاز دارد. اگر مرد هستید، مهم نیست چقدر به مردانگی‌تان افتخار می‌کنید؛ هنوز پسرکی در وجودتان است که بازیگوش، کنجکاو و با‌محبت است.در زمان کودکی، وقتی کاری درست پیش نمی‌رفت، دائما فکر می‌کردیم که اشتباه از ما بچه‌هاست! کودکان با این باور بزرگ می‌شوند که تنها در صورتی مورد علاقه و توجه والدین و مربیان و در واقع کسانی‌که مراقبشان هستند، قرار می‌گیرند که همه کارهایشان را درست و کامل و بدون […]