تمام مطالب برچسب : نامه به لوئیز
به کودک درونتان عشق بورزید!

به کودک درونتان عشق بورزید!

مهم نیست که چند سال سن دارید؛ درون شما کودکی وجود دارد که نیاز دارد تا به او عشق بورزید و تاییدش کنید. اگر زن هستید، مهم نیست که چقدر به خودتان متکی هستید؛ درون شما هنوز دختر کوچکی وجود دارد که بسیار حساس است و به کمکتان نیاز دارد. اگر مرد هستید، مهم نیست چقدر به مردانگی‌تان افتخار می‌کنید؛ هنوز پسرکی در وجودتان است که بازیگوش، کنجکاو و با‌محبت است.در زمان کودکی، وقتی کاری درست پیش نمی‌رفت، دائما فکر می‌کردیم که اشتباه از ما بچه‌هاست! کودکان با این باور بزرگ می‌شوند که تنها در صورتی مورد علاقه و توجه والدین و مربیان و در واقع کسانی‌که مراقبشان هستند، قرار می‌گیرند که همه کارهایشان را درست و کامل و بدون […]