نوشته‌ها

زندگی با یک جفت دست نامرئی

/
«رحیم عظیمی» از ده‌سالگی با پاهایش نگارگری می‌کند تا به همه ثابت…