تمام مطالب برچسب : محبت به خویشتن
به خودتان بیشتر محبت کنید

به خودتان بیشتر محبت کنید

سولماز فروتن «محبت به خویشتن» برای عده‌ای از مردم واژه غریبی است؛ مخصوصا برای کسانی که در خانه‌های عاری از عشق و جایی که محبت اصلا وجود خارجی نداشته، بزرگ شده‌اند. در بعضی مذاهب، محبت به خویشتن به رفتار محبت‌آمیز شما با خودتان برمی‌گردد؛ پس آن را با تکبر یا خود‌بزرگ‌بینی (که اتفاقا نشانه دوست‌نداشتن خود است) اشتباه نگیرید. «کریستین نف»، روان‌شناس، نخستین کسی بود که عبارت محبت به خویشتن را مورد ارزیابی قرار داد و آن را به‌صورت کاربردی تعریف کرد. او این عبارت را با مهربانی‌کردن به خویش تعریف کرد که شامل رفتار نرم، حمایتی و درک خویش بود؛ یعنی به‌جای اینکه بی‌رحمانه درباره کمبودهای خودتان قضاوت کنید، صمیمانه و بی‌قید‌و‌شرط خودتان را بپذیرید. به عبارت دیگر، یعنی […]