نوشته‌ها

10 کار موثر و مفید به نفع مغز

/
ناهید مومن‌خانی از ذهن باید درست استفاده کرد، چون چیز ارزشمن…

مثبت‌سازی قوانین مورفی

/
سهند حزین       «ادوارد مورفی» یک نویس…