نوشته‌ها

دوازدهمین نخبه جهان متولد ایران / وقتی هنوز لیزر مد نبود
مهزاد مفرحی

/
  «استادی بی‌نظیر و دانشمندی که دیگر جهان مانندش را …