کارن هورنای

«کارن هورنای» که بود و چه گفت؟ در جست‌وجوی محبت واقعی

خانم «کارن هورنای (Karen Horney) »، روان‌شناس و روان‌کاو آلمانی و یکی از برجسته‌ترین روان‌شناسان معاصر با رویکرد روان‌کاوی تحلیلی اس...

ادامه مطلب