نوشته‌ها

چرا همیشه ناراضی هستیم؟

/
مرتضی کشمیری هیچ‌کس نیست که زندگی مطلقا آسوده‌ای داشته باشد. ف…