نوشته‌ها

ورزش راهکاری برای فراموشی آلزایمر

/
«آلزایمر» یک بیماری روانی نبوده و یک بیماری فیزیولوژیکی است؛ …