نوشته‌ها

اشتباهات گذشته را تکرار نکنید

/
همه عادت‌های قدیمی‌ای دارند که می‌خواهند آن را تغییر دهند. این بخشی از روان‌شن…