نوشته‌ها

شکرگزاری یعنی قدر نعمت‌های زندگی‌مان را بدانیم

/
ابراهیم حلت آبادی در تمام ادیان الهی و حتی غیر‌الهی «شکرگ…