تمام مطالب برچسب : شفیعی کدکنی
کافیست از مادرتان قهر کنید!

کافیست از مادرتان قهر کنید!

دکتر مجتبی لشکر بلوکی     قصد توهین به هیچ روشن‌فکر راستینی را ندارم، ولی در مجموع آن‌ها را به دو گروه تقسیم می‌کنم: الف) روشنفکر «نمی‌خواهم» ب) روشنفکر «چه می‌خواهم»       متاسفانه جامعه عقل‌گریز ما همیشه به «روشنفکران «نمی‌خواهم» بها داده و از روشنفکر «چه می‌خواهم» با بی‌اعتنایی و گاه نفرت یاد کرده است؛ ولی آن‌ها که سازندگان این سرزمینند، بیشتر همان روشنفکران «چه می‌خواهم» هستند. در ایران برای اینکه شما مصداق روشنفکر «نمی‌خواهم» شوید، کافی است که از مادرتان قهر کنید و بگویید: «خورش بادمجان را دوست ندارم» و یک عدد رمان پست‌مدرن کذایی یا چند شعر جیغ بنفش بی‌وزن بی‌قافیه و بی‌معنی هم در این عوالم مرتکب شوید و به تمام کائنات هم بد و […]