نوشته‌ها

شخصیت چیست و چرا اهمیت دارد؟

/
تقریباً هر روز شخصیت‌های افراد اطراف خود را توصیف و ارزیا…

باورهای ما چگونه ساخته می‌شوند؟

/
همراز بختیاری   وقتی به دنیا می‌آییم، اولین اضطراب…

رسیدن به ذهن باز دور از تعصب

/
انعطاف پذیری ویژگی‌ای است که شامل پذیرش انواع گوناگون ایده‌ها،…