نوشته‌ها

توکوفوبیا: ترس از زایمان و بارداری

/
توکوفوبیا ترس بارداری و زایمان است. زناني که اين ترس را …