تمام مطالب برچسب : زناشویی
رسیدن به روزهای آفتابی زندگی

رسیدن به روزهای آفتابی زندگی

خانه‌ام ابری است یکسره روی زمین ابری است با آن. خانه‌ام ابری‌ست اما ابر بارانش گرفته است. در خیال روزهای روشنم کز دست رفتندم من به روی آفتابم می‌برم در ساحت دریا نظاره. نیما یوشیج تمام ما روزهای ابری را در زندگی زناشویی خود تجربه کرده‌ایم و در واقع این ماهیت زندگی مشترک است؛ اما همان‌طور‌که آب و هوا عوض می‌شود، هوای خانه ما نیز تغییر می‌کند. مهم این است که در دورانی که ابرهای تیره و تاریک بر زندگی‌مان سایه انداخته‌اند، از قبل خود را مجهز کرده باشیم تا بتوانیم از آن دوران عبور کنیم و آسمان آفتابی را ببینیم. بعضی از رفتارها چنان در ما نهادینه شده است که خیلی به آن‌ا آگاه نیستیم و این در حالی […]