نوشته‌ها

از هر چه بترسید سرتان می‌آید

/
دنیا گراییلی حتما شما هم تا‌به‌حال بارها و بارها این جمله معروف ر…