نوشته‌ها

بوي شيرين لبو
زهره زاهدي

/
يكي از عصرهاي خنك پایيزي با مترو از سر كار به خانه برمي‌گشتم. ب…