نوشته‌ها

آیا درست فکر می‌کنی؟

/
سولماز فروتن پرسش‌نامه‌ای برای تصمیم‌گیری منطقی. افراد ب…