تمام مطالب برچسب : روانشناسی خودشیفتگی
تیپ‌شناسی و مواجهه با خودشیفته‌ها

تیپ‌شناسی و مواجهه با خودشیفته‌ها

مونا گوشه قبل از اینکه وقت جلسه‌اش را مشخص کند، راجع‌به جای پارک و میزان ترافیک برای ساعتی که می‌خواست بیاید، سوال می‌کرد. وقتی هم که وارد اتاق درمان شد، از اینکه آسانسور خراب بوده و مجبور شده پنج طبقه را با پله بالا بیاید، گله می‌کرد و تهدید که اگر دفعه آینده این‌طور باشد، نمی‌آید. بعد از وارد شدن به اتاق هم تقاضا داشت که جهت کولر تغییر کند، چرا که نسبت به باد آن حساس است. علت مراجعه‌اش را که جویا شدم، گفت: «من آدم موفق و سرشناسی هستم، اما متاسفانه همسری دارم که من را خسته کرده و معتقد است که من بسیار ایرادگیر هستم. در واقع من فکر می‌کنم که او مسائل ساده و پیش‌پا‌افتاده را […]