نوشته‌ها

یك گام به جلو، خودتان را دوست بدارید!!!

/
یادداشت: گاهی آن‌قدر دیگران، نظراتشان، خواسته‌هایشان، توقعاتشان و اساسا …