نوشته‌ها

حس مالکیت از خردسالی در کودکان ایجاد می‌شود

/
گلفر حسینی حتما تا‌به‌حال دیده‌اید بچه‌هایی را که حتی با اینکه از س…