نوشته‌ها

با توكل، زانوي اشتر ببند

/
شادی جهرانی چندي پيش، يكي از آشنايان، ماشينش را جلوی داروخانه‌اي پار…