تمام مطالب برچسب : توکل
با توكل، زانوي اشتر ببند

با توكل، زانوي اشتر ببند

شادی جهرانی چندي پيش، يكي از آشنايان، ماشينش را جلوی داروخانه‌اي پارك مي‌كند و پياده مي‌شود تا خريد كوچكي بكند؛ بي‌آنكه در ماشين را قفل كند. داروخانه خلوت بوده و كارش هم سريع انجام مي‌شود؛ اما گويا سرعت عمل دزدان، بيشتر بوده و در زماني كمتر از هفت،هشت دقيقه، ماشين را مي‌ربايند. اگر كارد مي‌زدي، خون صاحب ماشين در نمي‌آمد؛ عصباني بود و پريشان احوال، اما آنچه بيشتر جلب‌توجه مي‌كرد، كلامي بود كه بر زبان مي‌راند: «آدم در اين دوره و زمانه، ديگر نمي‌تواند به كسي اعتماد كند. حتما بايد همه‌ درها را قفل بزنيم كه مبادا وسوسه شوید و دزدي كنيد؟ خب خودتان شأن خودتان را رعايت كنيد ديگر. همين كارها را مي‌كنيد كه هميشه‌ خدا دله‌دزد باقي مي‌مانيد.» […]