نوشته‌ها

رسیدن به روزهای آفتابی زندگی

/
مونا گوشه   خانه‌ام ابری است یکسره روی زمین ابری است با آن. خا…