نوشته‌ها

برنامه‌ريزي براي شكست

/
شادی جهرانی جايي مي‌خواندم: «شكست در برنامه‌ريزي برابر است با …