تمام مطالب برچسب : بدبختی
شکرگزاری یعنی قدر نعمت‌های زندگی‌مان را بدانیم

شکرگزاری یعنی قدر نعمت‌های زندگی‌مان را بدانیم

ابراهیم حلت آبادی در تمام ادیان الهی و حتی غیر‌الهی «شکرگزاری» جزو لاینفک تعالیم عالی آن دین یا مکتب به شمار می‌رود. در اکثر مواقع، خیلی از ما منتظریم که یک اتفاق خوشایند یا یک رویداد غیرمنتظره و خوشحال‌کننده پیش بیاید تا شکرگزاری کنیم یا مشکلی از ما حل شود تا به‌خاطر آن بگوییم: «خدا رو شکر!» همه ما می‌دانیم که زندگی همیشه بالا و پایین دارد و همیشه مسائل مثبت و منفی هم در زندگی همه ما هست؛ هر کسی هم در هر وضعیتی، مشکلات خودش را دارد؛ البته بعضی‌ها تا زمانی‌که چیزی را از دست ندهند، متوجه قدر و منزلت آن نعمت نیستند. مثلا وقتی عزیزی را از دست می‌دهیم، افسوس می‌خوریم که چرا بیشتر با هم نبودیم […]

شکرگزاری یعنی قدر نعمت‌های زندگی‌مان را بدانیم

شکرگزاری یعنی قدر نعمت‌های زندگی‌مان را بدانیم

ابراهیم حلت آبادی در تمام ادیان الهی و حتی غیر‌الهی «شکرگزاری» جزو لاینفک تعالیم عالی آن دین یا مکتب به شمار می‌رود. در اکثر مواقع، خیلی از ما منتظریم که یک اتفاق خوشایند یا یک رویداد غیرمنتظره و خوشحال‌کننده پیش بیاید تا شکرگزاری کنیم یا مشکلی از ما حل شود تا به‌خاطر آن بگوییم: «خدا رو شکر!» همه ما می‌دانیم که زندگی همیشه بالا و پایین دارد و همیشه مسائل مثبت و منفی هم در زندگی همه ما هست؛ هر کسی هم در هر وضعیتی، مشکلات خودش را دارد؛ البته بعضی‌ها تا زمانی‌که چیزی را از دست ندهند، متوجه قدر و منزلت آن نعمت نیستند. مثلا وقتی عزیزی را از دست می‌دهیم، افسوس می‌خوریم که چرا بیشتر با هم نبودیم […]