تمام مطالب برچسب : اکوئیست
خودشیفته‌ها شکارچی روح شما هستند!

خودشیفته‌ها شکارچی روح شما هستند!

سولماز فروتن «نارسیس»، شخصیتی در افسانه‌های یونان که شیفته تصویر خود در آب شد و تا زمان مرگ خود به آن خیره مانده بود، احتمالا از اینکه در دنیای امروز تا این اندازه در بحث خودشیفتگی از او سخن به میان می‌آید، خشنود است. کلمه خودشیفته را وارد هر بحثی کنید، اغلب افراد می‌دانند که درباره چه جور آدمی صحبت می‌کنید؛ کسی که احساس می‌کند فرد بسیار مهمی است، استحقاق یا میل شدید به پیروزی دارد یا معتقد است که بهترین بوده و اغلب نفوذ و جذبه فراوانی هم دارد. افراد همچنین می‌دانند که زندگی‌کردن با یک آدم خودشیفته می‌تواند بسیار آسیب‌زننده باشد. اگر چه شخصیت دیگری که به اندازه نارسیس مهم بوده نیز در همان افسانه هست که کمتر […]