نوشته‌ها

یادگیری تا آخر عمر

/
تحصیلات، تجربه و اشتیاق هر کدام موتورهایی هستند که جرقه‌های موفقیت را روشن م…

6 عادت آدم‌های موفق

/
ترجمه: هدی کریمی صدر   چگونه موفقیت را تعریف کنیم…