نوشته‌ها

تضمین صبحگاهی یک روز موفقیت‌آمیز

/
سولماز فروتن گنجاندن اعمال ساده زیر در برنامه صبحگاهی منجر…

مدیریت خشم؛ وقتی اعصابتان به هم می‌ریزد

/
سولماز فروتن خشم احساسی است که آن را با خصومت نسبت به شخصی ک…