تمام مطالب دسته بندی: پرونده
هویت من کجاست؟

هویت من کجاست؟

  صبح زود است و بنا بر عادت همیشگی صفحه شخصیم در اینستاگرام را باز می‌کنم، برایم چندین دایرکت آمده است، در میان آن‌ها پیامی با این محتوا توجهم را جلب می‌کند: سلام. تو رو خدا به دادم برسید. پسر ۱۵ ساله‌ای دارم، تو این وضع کرونا پاشو تو یه کفش کرده که می خوام برم دستمو تتو بزنم! چند وقت پیش ساعت شش صبح، با صداهای موبایلش از خواب بیدار شدم، می‌بینم داره لایو فلانی و فلانی رو با همدیگه می بینه، هر چی حرف بد و زشته رو توی لایوشون شنیدم پسرم نگاه کرد و گفت: مامان حوصله نصیحت ندارم، ولم کن.. در اتاق رو بستم و صدای قهقهه پسرم در فضای خانه پیچید.. ما زمان خودمون این […]