مسابقه داستان نویسی مجله موفقیت

قسمت سوم: داستان تو بودی چکار می‌کردی؟

داستان 16 در دلم آتشی به پا شده بود،من چگونه میتوانم این چهره زیبا و دلنشین را ترک کنم؟ چگونه میتوانم از او دور شوم و تنها نقابه زیبای...

ادامه مطلب

مسابقه داستان نویسی مجله موفقیت

قسمت دوم: داستان تو بودی چکار می‌کردی؟

داستان 7 وقتي با دومين بوق گفت:«بله» تعجب نكردم. -           ميخام به مادرم سر بزنم شما هم مياي؟ -           نه! حوصله ندارم. دكمه ...

ادامه مطلب

مسابقه داستان نویسی مجله موفقیت

قسمت اول: داستان تو بودی چکار می‌کردی؟

نور سفيد صفحه موبايل، صورتش را در تاريكي اتاق روشن كرده بود و من هم مثل دستگيره كمد، قاب پنجره، لباس‌هاي آويزان، آينه قدي و هر چيز ديگر...

ادامه مطلب