آیا ما همسرانی شبیه پدر یا مادرمان انتخاب می‌کنیم؟

دیدگاه روان‌کاوی در انتخاب همسر یکی از دیدگاه‌های بسیار جالب و در‌عین‌حال بسیار بحث‌برانگیز درباره ازدواج و انتخاب همسر، دیدگاه همسرگز...

ادامه مطلب