خجالت یا پرخاشگری؛ جدالی در مغز شما

مجید مجیدی چرا قاطعیت و جرئت‌ورزی مهم است؟ باید این موضوع را بپذیریم که تعاملات زندگی ما، همیشه مبتنی بر اخلاق و انسانیت پیش نمی‌رو...

ادامه مطلب