با نوجوان سیگاری چگونه برخورد کنیم؟

احترام و اعتماد در همه‌ی حالات با صحنه‌ی نوجوان سیگار به دست مواجه میشویم. این یک چالش و شاید یک بحران باشد که باید با نگاه کلان به ...

ادامه مطلب

teenagers

پرسش پاسخ نوجوان بخش2

پرسش6: نوجوانی دارم که نسبت به درس بی‌تفاوت است، مسئولیت‌پذیر نیست و در منزل کمک نمی‌کند؛ چگونه این موارد را به او بیاموزم؟پاسخ: ...

ادامه مطلب