ماه: می 2020
بر اضطراب ناشی از ویروس «کرونا» غلبه کنید

بر اضطراب ناشی از ویروس «کرونا» غلبه کنید

<< مقاله منتخب مجله شماره 403 موفقیت>> *** آیا مضطرب هستید و به‌خاطر رویدادهای اخیر، استرس گرفته‌اید؟ می‌خواهم به شما این قدرت را بدهم که طی چند مرحله ترس خود را کنترل کنید، چون اضطراب ناشی از ویروس کرونا به شما کمکی نمی‌کند! استرس کم می‌تواند سیستم ایمنی شما را تقویت کند. اما اگر این استرس طولانی شود، مشابه آنچه دنیای امروز با آن مواجه شده است، کارآیی سیستم ایمنی افت پیدا کرده و در نهایت به صورت مخالف عمل می‌کند. سیستم ایمنی درست مانند خود شما در برابر استرس طولانی‌مدت خسته می‌شود و نمی‌تواند عملکرد بهینه داشته باشد. با فرض اینکه سیستم ایمنی مسئول مقابله با عوامل بیماری‌زا و حفظ سلامتی بدن است، یک سیستم از‌پا‌درآمده توسط استرس منجر [...]
1 2 3