ماه: اکتبر 2019
نكات مهم براي دستيابي به موفقيت

نكات مهم براي دستيابي به موفقيت

مبارزه با ترس يكي از مشكلات رايج بسياري از ما، ترس‌هاي گوناگوني است كه در درونمان وجود دارد و مانع پيشرفت و موفقيت ما مي‌شود. اگر ياد بگيريم اين ترس‌ها و منشا آنها را بشناسيم و درصدد مبارزه با آنان برآييم، خيلي زود مي‌توانيم شاهد تغييرات شگرف و مهمي در زندگي خود شويم. ابتدا سعي كنيد بدون تعصب، ترس‌هاي بزرگ زندگي خود را پيدا و شناسايي كنيد. چند راه‌حل ساده كه فكر مي‌كنيد براي غلبه با اين ترس‌ها اثرگذار است، پيدا كرده و با جديت، به پياده‌سازي آنها بپردازيد. مثلا اگر ترس از تاريكي داريد حتما سعي كنيد چند شب پشت سر هم بدون روشن كردن چراغ در اتاق خود رفته و دنبال وسايلتان بگرديد و يا اگر مي‌ترسيد در […]

آیا شما خوشبخت و آرام هستید؟

آیا شما خوشبخت و آرام هستید؟

 فاطمه مهدی پور آرامش قلب شما بستگی به نوع رفتاری دارد که با آن دارید. اگر می خواهید خوشبختی و آرامش درونتان را محکی بزنید با ما همراه شوید و به سوالات کوتاه زیر پاسخ دهید! زمانی که می خواهم بخوابم : الف.  اغلب مواقع به سختی به خواب می روم و صبح ها کمی گیج و کسل هستم. ب. مثل یک کودک به خواب می روم و صبح زود قبل از زنگ ساعت بیدار می شوم. ج. من شب زنده دارم. صبح  ساعتم چندین با زنگ می زند. دوست دارم روزهای تعطیل تا لنگ ظهر بخوابم. روز کاری من : الف. با استرس زیادی همراه است. در اداره فشار کاری زیادی را تحمل می کنم و نمی توانم آرامشم […]

در همه حال اعتماد کن!

در همه حال اعتماد کن!

زنی نزد شیوانا آمد و گفت که شوهرش به او خیانت می‌کند و پنهان از او با دیگران ارتباط دارد. شیوانا از زن پرسید: ”از کجا این‌قدر مطمئنی!؟“ زن با اطمینان گفت: ”من زن هستم و به‌طور غریزی می‌توانم از روی رفتار و صدا و نگاه همسرم پی به درون او ببرم. به جز آن از این مرد فرزندانی دارم و بچه‌ها هم عینا رفتاری شبیه پدرشان دارند و من به راحتی می‌توانم راست و دروغ‌های آن‌ها را از هم تشخیص دهم.“ شیوانا سری تکان داد و گفت: ”آیا همسرت در خیانت به تو بی‌پرواست یا پنهانی این‌کار را می‌کند!؟“ زن با تعجب به شیوانا نگاهی کرد و پاسخ داد: ”خوب معلوم است که پنهانی است. او حتی هر نوع […]

1 5 6 7