چرا گاهی‌ ایده‌ های خوب داریم، ولی نمی‌توانیم اجرایشان کنیم؟مجله موفقیت

چرا گاهی‌ ایده‌ های خوب داریم، ولی نمی‌توانیم اجرایشان کنیم؟

مرگ تدریجی یک رویا در دانشگاه یک نفر داشت پشت در کلاس چیز‌هایی می‌گفت. خوب گوش کردم، صدایش از شدت هیجان آن‌قدر بالا رفته بود که آدم‌...

ادامه مطلب